Aktualności

Rekrutacja klas VIII na rok szkolny 2019/2020

06/12/2018

Przekazujemy ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Do wiadomości dołączamy również komunikat MEN, w którym znajdą Państwo m.in. informację o działaniach informacyjnych ministerstwa, wsparciu samorządów przy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, a także statystyki dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

  1. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców.
  2. Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.
  3. Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020.

Projekt edukacyjny Rzuć Palenie

15/11/2018

Projekt edukacyjny z okazji

Światowego Dnia Rzucania Palenia

15 listopada 2018

RZUĆ PALENIE

OPUŚĆ WIĘZIENIE!

 

Projekt edukacyjny realizowany jest w ramach zadań zawartych w programie wychowaczo – profilaktycznym i dotyczy wszystkich uczniów z klas 1 – 8.

Zasady: pracując w grupach na lekcji uczniowie wykonują plakat związany tematycznie z hasłem „RZUĆ PALENIE – OPUŚĆ WIĘZIENIE. Co możesz zaproponować osobom palącym z najblizszego otoczenia zamiast palenia”.

- PLAKAT OPRACOWANY KREATYWNIE, Z ELEMENTAMI KOLAŻU, ELEMENTAMI PRZESTRZENNYMI W ROZMIARZE ARKUSZA BRYSTOLU

- PODZIAŁU NA GRUPY DOKONA WYCHOWAWCA W KAŻDEJ KLASIE

- PROJEKT PODLEGA OCENIE

- PLAKATY ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, PODPISUJEMY JE W PRAWYM DOLNYM ROKU, NA OSOBNEJ PRZYKLEJONEJ KARTCE.

Termin oddania prac do wychowawcy: 14 listopada 2018 r.

Paulina Sutor – Głodzik

Pedagog szkolny

APEL NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

09/11/2018

Apel z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

9 listopada 2018 roku o godz. 8.00 rozpoczął sie w naszej szkole uroczysty apel z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na tę okoliczność przygotowana została piękna dekoracja, zaś każdy z uczniów i nauczycieli dopełnił swój odświętny strój kotylionem.

Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, ukazujący drogę Polski do niepodległości. Treści przekazane przez młodych artystów dostarczyły wielu wzruszeń zgromadzonej publiczności, bowiem poza ukazaniem sytuacji politycznej kraju, największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli niestrudzenie wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Przypomniano  najważniejsze daty powstań narodowych, podkreślając wkład  ich uczestników, natomiast interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich oraz wspólnie śpiewane patriotyczne pieśni pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Na zakończenie uczennice klasy IV zatańczyły w barwach biało-czerwonych do utworu pt.  ,,Piosenka małego patrioty".

Dorota Ostafin

MARSZ DLA NIEPODLEGŁEJ

06/11/2018

„Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem

Polska będzie Polską, a Polak Polakiem”

Dziś 4 listopada 2018 roku. Za pięć minut rozpocznie się msza święta w parafii
p.w. Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach. Pod kościołem czekają uczniowie z rodzinami, nauczyciele, orkiestra i Ochotnicza Straż Pożarna z Biertowic.

Będziemy uczestniczyć w „Marszu dla Niepodległej”. To wielkie wydarzenie dla nas wszystkich. Tak uczcimy obchody 100 – nej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wchodzimy do kościoła. Towarzyszą nam w tej podniosłej chwili sztandary – druhów OSP oraz naszej szkoły. Każdy uczeń ma na sobie wspaniały strój z wybranej epoki historycznej.

 

Pełny tekst przeczytasz tutaj.

WYCIECZKA DO WARSZAWY

24/10/2018

W dniach 17 i 18 października klasa V, VII i VIII wzięły udział w wycieczce do Warszawy. Zwiedziliśmy Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Cmentarz Powązki Wojskowe, Stadion Narodowy, Zamek Królewski, Stare Miasto (Rynek, Barbakan), spacerowaliśmy Krakowskim Przedmieściem do Placu Piłsudskiego, gdzie mogliśmy zobaczyć przed Grobem Nieznanego Żołnierza zmianę warty honorowej. Na zakończenie naszej wycieczki mieliśmy możliwość poeksperymentowania w Centrum Nauki Kopernik.

Warsztaty profilaktyczne

15/10/2018

Dnia 15.10.2018 r. nasza młodzież uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistę do spraw profilaktyki uzależnień pana Marka Szczotkowskiego. Tematyka  warsztatów dotyczyła zagrożeń, których nie zauważamy, czyli dopalaczy, e-papierosów, suplementów diety, płynów energetycznych i wyrobów tytoniowych. Uczniowie zostali zapoznani z problemem uzależnień oraz z zagadnieniami dotyczącymi środków psychoaktywnych, ze szczególnym naciskiem na szkodliwe działania tych substancji na organizm człowieka. Uczniowie mogli zadawać prowadzącemu pytania dotyczące zagrożeń. Byli zaciekawieni tematyką spotkania.

Celem spotkania było przede wszystkim uświadomienie uczniom, jakie konsekwencje wiążą się z używaniem środków psychoaktywnych. Specjalista zaznaczył, że każdy człowiek powinien być odpowiedzialny za wybory których dokonuje w życiu. Mamy nadzieję, że podjęte działania przez szkołę, w tym warsztaty, uchronią młodych ludzi przed zagrożeniem ze strony środków psychoaktywnych.

 

Pedagog szkolny

Paulina Sutor - Głodzik

PROJEKT "STO NA STO!" DLA SZKÓŁ

13/10/2018

8 października 2018 r. uczniowie  naszej szkoły uczestniczyli w lekcji historycznej  w ramach projektu „Sto na Sto” realizowanego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pan Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci” ,opowiedział nam w ciekawy sposób o losach Polski i Polaków. Zwracając  uwagę na  wybranych Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm.  Witolda Pileckiego i  Danuty Siedzikówny „Inki” , stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Mówił  również o nacechowanym patriotyzmem wychowaniu w latach II Rzeczypospolitej, co przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej (wspomnienie o „Zośce”, „Rudym”, „Alku”) i powojennego podziemia niepodległościowego.

Każdy uczeń otrzymał ulotkę  podsumowującą najważniejsze  wiadomości przedstawione podczas prelekcji  i zakładkę do książki z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych.

Z kolei szkolna  biblioteka powiększyła swój księgozbiór o zestaw ośmiu kolejnych numerów Kwartalnika „Wyklęci" oraz zestaw wybranych  książek z tematyki Żołnierzy Wyklętych.

            Dziękujemy za tak ciekawą lekcję patriotyzmu i z niecierpliwością czekamy na kolejne.

WYDARZENIA Z WRZEŚNIA

28/09/2018

3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Po mszy świętej i odśpiewaniu hymnu uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zostali serdecznie przywitani przez panią Dyrektor. Mogliśmy porozmawiać z koleżankami i kolegami oraz kochanymi wychowawcami.

Życzymy sukcesów i kolorowych spotkań z drugim człowiekiem, a przede wszystkim bezpiecznej zabawy, nauki i pracy.

17 września odbyły się w naszej szkole wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięli udział uczniowie kl. II – VIII. Większością głosów opiekunem SU został wybrany pan Artur Konieczkowicz.

18 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w żywej lekcji historii, prowadzonej przez przedstawicieli Bractwa Rycerskiego z Gniewu. Tematem lekcji było zaprezentowanie strojów i zwyczajów z życia żołnierzy z okresu „Potopu Szwedzkiego”. Mogliśmy zobaczyć XVII – wiecznych muszkieterów i pikinierów oraz polską husarię. W rolę żołnierzy wcielili się nasi koledzy: Krzyś i Florian oraz koleżanka Ola. Lubimy takie nietypowe lekcje, podczas których choć na chwilę przenosimy się w inne czasy.

                                                          

18 września odbyło się zebranie z rodzicami. Przed zebraniem rodzice uczestniczyli w konferencji prowadzonej przez psychologa na temat przemocy.

Wiedza o przejawach i konsekwencjach przemocy jest niezbędna, by właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia. Może to właśnie ktoś z nas doświadcza przemocy, a może ktoś z nas jest w stanie jej zapobiec. Musimy wiedzieć, jak działać, by pomagać.

 

21 września jak co roku wyruszyliśmy na pieszą wycieczkę. Celem był Rezerwat Lasu Gościbia. Był piękny, słoneczny dzień. Spotkaliśmy się o godzinie 9.00 pod szkołą. Stawiliśmy się wyposażeni w wodę, suchy prowiant, nakrycia głowy i dobry humor. Po około 6 kilometrowym marszu po różnym terenie dotarliśmy na wyznaczone miejsce – pod pomnik upamiętniający walki partyzantów w okresie II wojny światowej.

Jeden z uczniów odczytał napisy na pomniku, a pani Bogusława Moskała opowiedziała o losach partyzantów podczas lat okupacji. Uzyskaliśmy wiedzę o ludziach odważnych, broniących miejsc i życia. Po tym patriotycznym akcencie udaliśmy się na ognisko i smaczne kiełbaski. W wycieczce uczestniczyli uczniowie ze wszystkich klas i nasi nauczyciele. Mogliśmy porozmawiać i pobawić się. Był to dobrze wykorzystany czas.

 

Paulina Sutor - Głodzik

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

31/08/2018

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 rozpocznie się 3 września Mszą Św. o godzinie 8:00. Następnie wszyscy spotykamy się na boisku szkolnym.
Po inauguracji uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Zebrania wychowawców z rodzicami

25/04/2018

Zebrania wychowawców z rodzicami odbęda się

10 maja 2018 r. w godzinach 1600-1800.

Zebrania będą prowadzone w formie indywidualnej rozmowy rodzica z wychowawcą.