Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

22/10/2014

„ZNAM PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO I BEZPIECZNIE PORUSZAM SIĘ PO DRODZE”.

W dniu 20 października odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Biertowicach na temat: „Znam przepisy ruchu drogowego i bezpiecznie poruszam się po drodze”. Najwięcej prac napłynęło z klas I – III.

Cele konkursu to:

- poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- propagowanie pozytywnych zachowań wśród uczniów w kwestii bezpieczeństwa

- uświadomienie występujących zagrożeń związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym

- umiejętne rozpoznawanie tych zagrożeń przez uczniów.

W skład komisji, która oceniła prace weszli:

- Pani Dyrektor Renata Skrzeczek

- Pedagog szkolny Paulina Sutor - Głodzik

- Nauczyciel plastyki Janusz Gorączko.

Komisja podczas oceny prac brała pod uwagę: zgodność pracy z podaną tematyką, oryginalność pracy, zaangażowanie ucznia w wykonanie dzieła, kompozycja oraz nastrój pracy.

Najlepsze prace wykonali:

- Patrycja Stokłosa z klasy I

- Krzysztof Sowa z klasy III

- Krzysztof Michalski z klasy III.

Prace wyróżnione wykonali:

- Zuzanna Trzebońska z klasy I

- Jakub Michalski z klasy I

- Tobiasz Sala z klasy I.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem i wszystkie wykonane prace. Doceniamy Wasz wkład i wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Wszystkie prace umieścimy na szkolnej gazetce.

                Paulina Sutor - Głodzik

O G Ł O S Z E N I E

20/10/2014

W dniu 29 listopada 2014 r. Rada Rodziców organizuje
zabawę andrzejkową
, z której dochód zostanie przeznaczony
na wzbogacenie bazy dydaktycznej naszej szkoły i przedszkola.

 

Bilety w cenie 80 zł od osoby, można rezerwować osobiście
w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: 12 273 27 20
w godzinach pracy. 

W cenie biletu:

- 3 gorące dania

- zimna płyta

- napoje zimne i gorące,

- zabawa do białego rana.

 

Ilość miejsc ograniczona

Odblaskowy Dzień Edukacji Narodowej

14/10/2014

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach przebiegał bardzo aktywnie. Podczas uroczystego apelu uczniowie podziękowali pracownikom szkoły za ich pomoc i życzliwość, tworzenie atmosfery, w której uczestnicy życia szkolnego czują się dobrze. Pani Dyrektor Renata Skrzeczek w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie pracy nauczyciela w kształtowaniu charakteru młodego pokolenia.

W tym dniu uczniowie wraz z wychowawcami tworzyli transparenty dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze. Pojawiły się ciekawe hasła i ilustracje. Tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym okazała się ważna i bliska uczniom. Wykazali się oni znajomością przepisów dotyczących ruchu drogowego.

A oto nasze hasła:

Klasa I

„W Biertowickiej szkole mały, duży

Wie, do czego odblask służy”.

Klasa III

„Klasa trzecia dobrze wie, że znaczki odblaskowe nosi się”.

„ My bezpieczeństwa przestrzegamy i odblaski wszyscy mamy!!”.

„Uczeń widoczny z daleka