Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

20/10/2014

W dniu 29 listopada 2014 r. Rada Rodziców organizuje
zabawę andrzejkową
, z której dochód zostanie przeznaczony
na wzbogacenie bazy dydaktycznej naszej szkoły i przedszkola.

 

Bilety w cenie 80 zł od osoby, można rezerwować osobiście
w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: 12 273 27 20
w godzinach pracy. 

W cenie biletu:

- 3 gorące dania

- zimna płyta

- napoje zimne i gorące,

- zabawa do białego rana.

 

Ilość miejsc ograniczona

Dzień Edukacji Narodowej

14/10/2014

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach przebiegał bardzo aktywnie. Podczas uroczystego apelu uczniowie podziękowali pracownikom szkoły za ich pomoc i życzliwość, tworzenie atmosfery, w której uczestnicy życia szkolnego czują się dobrze. Pani Dyrektor Renata Skrzeczek w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie pracy nauczyciela w kształtowaniu charakteru młodego pokolenia.

W tym dniu uczniowie wraz z wychowawcami tworzyli transparenty dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze. Pojawiły się ciekawe hasła i ilustracje. Tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym okazała się ważna i bliska uczniom. Wykazali się oni znajomością przepisów dotyczących ruchu drogowego.

A oto nasze hasła:

Klasa I

„W Biertowickiej szkole mały, duży

Wie, do czego odblask służy”.

Klasa III

„Klasa trzecia dobrze wie, że znaczki odblaskowe nosi się”.

„ My bezpieczeństwa przestrzegamy i odblaski wszyscy mamy!!”.

„Uczeń widoczny z daleka

Mama i tata w domu czeka,

Mam elementy odblaskowe

Więc ubranie już gotowe”.

Klasa IV

„Życie jest zbyt drogie, nie zostaw go na ulicy”.

Klasa V

„Bezpieczeństwo przede wszystkim”.

Klasa VI

„Kiedy odblask masz

Radę sobie dasz”.

Natomiast przedszkolaki przygotowały plakat z hasłem: „Bezpieczny przedszkolak, zawsze uśmiechnięty i widoczny z daleka” wraz z gazetką na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Paulina Sutor - Głodzik

Chwalmy swoje

22/09/2014

Głosujmy na dwa projekty zrealizowane w naszej gminie w Plebiscycie "Małopolska. Widać zmiany" ogłoszonym przez Województwo Małopolskie.
Z naszej gminy Urząd Marszałkowski nominował do plebiscytu dwa projekty: zalew rekreacyjny oraz  projekt OPS "Krok w lepsze jutro".  Z każdego powiatu województwa małopolskiego wygra tylko jeden projekt. Może nasz? To zależy tylko od nas.

Głosowanie odbywa się na stronie
www.malopolskawidaczmiany.pl
i potrwa do końca września.

Żeby głosować wystarczy wejść na tę stronę, wybrać powiat myślenicki i oddać swój głos na jeden z  naszych projektów.

Zebranie z rodzicami

11/09/2014

Dyrektor szkoły zaprasza na zebranie ogólne rodziców, które odbędzie się w czwartek
18 września o godzinie 17.00 w szkole, w budynku A. W dniu tym odbędą się również zebrania z wychowawcami klas.

Ulgi dla rodzin z więcej niż dwojgiem dzieci

11/09/2014

Rodziny wychowujące więcej niż dwoje dzieci będą mogły wyrobić sobie Sułkowicką Kartę Rodzina 3+, która uprawnia do zniżek - zarówno wprowadzonych przez gminę, jak też przez partnerów projektu - firmy i instytucje.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Stypendium szkolne

04/09/2014

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - składanie wniosków 1 - 15 września 2014 r. w OPS w Sułkowicach.

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego.
Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 456 zł na osobę miesięcznie. (uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty otrzymanego stypendium szkolnego).
Wnioski dla uczniów podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych należy składać w ustawowym terminie 1 - 15 września 2014 r.
Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o jednorazowy zasiłek szkolny.
Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, który prowadzi całość spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Druki wniosku dostępne są również na stronie Internetowej Ośrodka http://www.ops.sulkowice.pl  w zakładce „aktualności”.

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

28/08/2014

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 rozpocznie się 1 września Mszą Św. o godzinie 8:00. Następnie wszyscy spotykamy się na boisku szkolnym, gdzie przemówi Pani dyrektor i swoje ślubowanie złożą uczniowie klasy I.
Po inauguracji uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 

Zielona szkoła u ujścia Wisły

30/06/2014

         W dniach 9 – 15 czerwca 2014 r. uczniowie z naszej szkoły przebywali na zielonej szkole w Mikoszewie – w woj. pomorskim. Prosto z pociągu, na stacji Malbork rozpoczęli przygodę pod hasłem: POLSKA - KRAJEM WIELKICH LUDZI. Celem był oczywiście zamek w Malborku. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści pani przewodnik, która przedstawiła wiele faktów z historii naszego kraju. Upał tego dnia dawał się mocno we znaki, ale wszyscy dzielnie zwiedzali trzy kolejne zamki, które wznoszą się nad brzegiem Nogatu.

...

czytaj dalej »

Szkoła muzyczna w Sułkowicach

18/06/2014

Komunikat w sprawie filii szkoły muzycznej w Sułkowicach

W związku z krążącymi po gminie informacjami i pytaniami zainteresowanych rodziców nt. zapisów prowadzonych w GOK w Sułkowicach do filii szkoły muzycznej informujemy, że:

1) w naszej gminie nie powstała dotąd żadna szkoła muzyczna ani żadna filia tego typu;

2) Urząd Miejski nie ma nic wspólnego z zapisami prowadzonymi do tej rzekomej filii.

Rodzice mogą oczywiście zapisywać do niej swoje dzieci, ale robią to na własną odpowiedzialność.

Gmina Sułkowice zamierza utworzyć gminną szkołę muzyczną I stopnia, ale działalność rozpocznie ona od września 2015 r. (rok szkolny 2015/2016).

                                                                                                        Rozalia Oliwa

                                                                                                   Zastępca Burmistrza

                                                                                                      Gminy Sułkowice