Aktualności

ZŁOTY JUBILEUSZ 50 - LECIE UKOŃCZENIA SZKOŁY

07/10/2015

Udało się - organizowane od ponad 3 lat spotkanie Absolwentów i Uczniów Szkoły Podstawowej w Biertowicach  lat 1957 – 1964 odbyło się 19 września 2015 r. Umówiliśmy się pod budynkiem NASZEJ SZKOŁY. Przed 11.00 przyjechała także NASZA PIERWSZA WYCHOWAWCZYNI  Pani Wanda Żuber Pułka.

CZYTAJ WIĘCEJ

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

31/08/2015

Dzieci z rodzin, w których dochód nie przekracza kwoty 684 zł na osobę mogą otrzymać pomoc w formie gorącego posiłku - dwudaniowego obiadu przygotowywanego przez stołówki w każdej placówce oświatowej gminy.

Aby otrzymać pomoc należy złożyć Wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu przyznaje się pomoc na podstawie decyzji administracyjnej. Nie obowiązują terminy składania wniosków.

Od 1 października 2015 r., dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 771 zł.

Pomoc wypłacana przez OPS - stypendia i zasiłki

31/08/2015

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższyniż od września do czerwca w danym roku szkolnym (nie mniej niż jeden miesiąc, nie więcej niż 10 miesięcy).

Pomoc finansowana jest w 80% z dotacji wojewody, 20% pokrywa gmina.

Do pomocy kwalifikuje się rodziny, w których dochód nie przekracza 456 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2015 r. (nie obowiązuje wywiad środowiskowy).

Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dotacji. Stypendium wypłacane jest 2 razy w roku (na przełomie listopada/grudnia i maja/czerwca) w formie pieniężnej.

Pomoc wypłacana przez OPS "Pierwszy dzwonek"

31/08/2015

Program finansowany ze środków samorządu województwa małopolskiego, realizowany na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Celem programu jest wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ poprzez sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych, w szczególności podręczników szkolnych.

Wnioski należało złożyć w miesiącu maju.

Do programu kwalifikowały się osoby, których dochód nie przekracza kwoty 684 zł na osobę w rodzinie. Pomoc przyznawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Do pomocy zakwalikowało się 5 rodzin w tym 15 uczniów z Biertowic.

Pomoc udzielana jest jako refundacja wydatkowanych środków. Należy przedstawić rachunki/faktury za zakupione materiały edukacyjne. Wysokość pomocy to 120 zł na jednego ucznia.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

25/08/2015

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 rozpocznie się 1 września Mszą Św. o godzinie 8:00. Następnie wszyscy spotykamy się na boisku szkolnym, gdzie przemówi Pani dyrektor i swoje ślubowanie złożą uczniowie klasy I.
Po inauguracji uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 

WAŻNE O LEGITYMACJACH

04/07/2015

Informuję, że uzupełnienie Nr PESEL na szkolnej legitymacji jest możliwe do 10 lipca w godz. 8 - 13 lub w każdy wtorek w okresie wakacji w tych samych godzinach.

Renata Skrzeczek

Jubileusz 40 i 20 lecia

03/06/2015

Jubileusz 40-lecia istnienia przedszkola oraz 20-lecia nadania szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka obchodziliśmy uroczyście 2 czerwca 2015r. Był to podwójny jubileusz.

   Z tej okazji wszyscy najpierw zgromadziliśmy się w kościele parafialny, aby podziękować Bogu za istnienie naszego przedszkola i szkoły. Później w pochodzie wraz ze sztandarem udaliśmy się do budynku szkoły, gdzie pan burmistrz Piotr Pułka odsłonił tablicę fundatorów naszej szkoły. Była to niezwykle podniosła chwila. Następnie podążyliśmy do remizy strażackiej, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. W obecności pocztu sztandarowego odśpiewaliśmy hymn szkoły, po czym zabrała głos pani dyrektor Renata Skrzeczek.
 

...

czytaj dalej »

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

02/06/2015

W dniach od 25 do 29 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej w Biertowicach w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu odbyła się Profilaktyczna Akcja Antynikotynowa. Głównym celem podjętych działań była promocja zdrowia oraz uświadomienie negatywnych skutków nałogu nikotynowego. W ramach lekcji przyrody omówiono wpływ składników chemicznych zawartych w dymie papierosowym na zdrowie człowieka, zapoznano uczniów z pojęciami biernego i czynnego palenia, wyjaśniono gdzie szukać pomocy w zerwaniu z nałogiem. Ponadto uczniowie naszej szkoły wykonali:

  • prace plastyczne pt.: „Palenie niebezpieczny nałóg”,
  • projekt ulotki antynikotynowej „Nikotynę zażywasz zdrowie przegrywasz. Wybór należy do Ciebie!!!”
  • klasowe gazetki edukacyjno-informacyjne pt.: „Dziękuję nie palę!”,
  • wzięli udział w quizie antynikotynowym

Mamy nadzieję, że zadania, które zrealizowaliśmy zostaną w pamięci uczniom oraz przyczynią się do rozwoju świadomości dotyczącej prawidłowego postępowania wobec swojego zdrowia.

 

mgr A. Łabędź, mgr J. Gorączko

GMINNE KONKURSY KLAS III

22/05/2015

W dniach 20 i 21. 05. 2015 r. w naszj szkole odbyły się odbyły sie już po raz piętnasty konkursy: ortograficzny i matematyczny dla uczniów klas trzecich.

Cele konkursów:

  • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
  • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
  • rozbudzenie zainteresowań matematycznych,
  • promowanie uczniów zdolnych,
  • stworzenie możliwości rywalizacji uczniów zdolnych,
  • integrowanie środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z: Biertowic, Krzywaczki, Rudnika i Sulkowic.

Zadania konkursowe przygotowała pani Ewa Koźlak.

Prace oceniała komisja składająca się z nauczycieli i opiekunów.

Wyniki konkursu ortograficznego:

I miejsce i tytuł Mistrza ortografii zdobył Jan Łabędź SP Biertowice (108,5 pkt.)

II miejsce i tytuł Wicemistrza ortografii zdobył Jakub Stankiewicz SP Krzywaczka (103 pkt.)

III miejsce Rafał Latoń SP Sułkowice (102,5 pkt.)

Wyróżnienie:

Martyna Dynur SP Sułkowice (102,5 pkt.)

Jakub Biela SP Sułkowice

W konkursie ortograficznym uczeń mógł maksymalnie uzyskać 110 pkt.

Wyniki konkursu matematycznego

I miejsce i tytuł Mistrza matematyki zdobył  Dawid Surówka SP Krzywaczka (36 pkt.)

II miejsce i tytuł Wicemistrza matematyki zdobył Rafał Latoń SP Sułkowice (35 pkt.)

III miejsce Jakub Biela SP Sułkowice (29 pkt.)

Wyróżnienie: Michał Garbień SP Sułkowice (27 pkt.)

W konkursie matematycznym uczeń maksymalnie mógl zdobyć 45 pkt.

 

Dziękujemy serdecznie Panu Burmistrzowi za ufundowanie nagród.

Dziękujemy również nauczycielom za przygotowanie dzieci i dzieciom za chęć uczestniczenia w konkursach.