Aktualności

Zebranie z rodzicami

15/11/2014

Zebrania z rodzicami odbędą się we wtorek 18 listopada w godzinach 15.00 do 17.00.

W czasie zebrań będą dostępni wszyscy nauczyciele, którzy mogą udzielić dodatkowych informacji na temat osiągnięć uczniów.

DZIEŃ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

31/10/2014

Zdrowie jest wartością jedną z najważniejszych w życiu człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”. Na stan zdrowia wpływa postawa wobec zdrowia i choroby, zachowania prozdrowotne, styl życia, czynniki środowiskowe oraz działania profilaktyczne, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

Głównym celem Dnia Zdrowej Żywności, który odbył się 31 października w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach, było wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zdrowej żywności, kształtowanie u dzieci umiejętności tworzenia zdrowych i smacznych posiłków oraz przekonanie że zdrowie jest w ich rękach.

...

czytaj dalej »

AKCJA „ODBLASKOWA SZKOŁA"

30/10/2014

W ramach realizacji założeń konkursu „Odblaskowa szkoła” nasza placówka wykazała się dbałością o bezpieczeństwo swoich podopiecznych w drodze do i ze szkoły, podczas wycieczek, spacerów i innych form organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy życia szkolnego: uczniowie, nauczyciele i rodzice aktywnie włączali się we wszystkie inicjatywy w szkole, mające na celu promowanie bezpieczeństwa dziecka, realizując także ideę wyposażenia dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły w elementy odblaskowe. Pani Dyrektor czuwała nad prawidłową realizacją założeń konkursu „Odblaskowa szkoła”.

...

czytaj dalej »

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

22/10/2014

„ZNAM PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO I BEZPIECZNIE PORUSZAM SIĘ PO DRODZE”.

W dniu 20 października odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Biertowicach na temat: „Znam przepisy ruchu drogowego i bezpiecznie poruszam się po drodze”. Najwięcej prac napłynęło z klas I – III.

Cele konkursu to:

- poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- propagowanie pozytywnych zachowań wśród uczniów w kwestii bezpieczeństwa

- uświadomienie występujących zagrożeń związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym

- umiejętne rozpoznawanie tych zagrożeń przez uczniów.

W skład komisji, która oceniła prace weszli:

- Pani Dyrektor Renata Skrzeczek

- Pedagog szkolny Paulina Sutor - Głodzik

- Nauczyciel plastyki Janusz Gorączko.

Komisja podczas oceny prac brała pod uwagę: zgodność pracy z podaną tematyką, oryginalność pracy, zaangażowanie ucznia w wykonanie dzieła, kompozycja oraz nastrój pracy.